Anja Zver

Anja Zver je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer umetnostna zgodovina – enopredmetna. V zadnjih petih letih je v okviru referenčnih institucij za umetnost in kulturo sodelovala in delovala na razstavah lokalnega, državnega in svetovnega  pomena s kustosi kot so Beti Žerovc (29. grafični bienale – Dogodek, MGLC), Božidar Zrinski (sokustosinja na razstavi Poetika Mehanike, Miklova hiša, Ribnica) ter Bojana Piškur, Isabel García Pérez de Arce (Čile), André Mesquita (Brazilija) na razstavi Politizacija Prijateljstva, +MSUM. Projekti so vključevali sodelovanje s tujimi in slovenskimi umetniki, organizacijo razstav, konceptualno zasnovo pedagoškega programa, aktivno vključevanje mladostnikov in otrok v obrazstavne programe idr. Marca 2014 je sokurirala razstavo Poetika mehanike v Mikoli hiši v Ribnici, ki je prvič vzpodbudila njihovo sodelovanje s študentkami likovne pedagogike iz okoliških krajev pri oblikovanju razstavnega pedagoškega programa. Omenjena galerija je tako z udeleženimi lokalnimi izobraževalnimi institucijami spletla trajnejšo vez. Od junija 2014 sodeluje z društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo ter zanje pripravlja arhiv razstav slovenskega kustosa Igorja Zabela. Njeno interesno področje je raziskovanje lokalnih kuratorskih praks v primerjavi z globalnimi in praks posameznih slovenskih kustosov ter približevanje sodobne vizualne umetnosti vsem generacijam, preko seminarjev, predavanj (predavanje Sodobna umetnost za laike – Delavnice sodobne KULture), delavnic, s poudarkom na delih mlajših slovenskih avtorjev.