Navodila sodelavcem:

 

Prispevki naj bodo napisani v slovenščini ali angleščini.

Dolžina prispevkov naj bo od 20.000 do cca. 40.000 znakov s presledki (daljša besedila je mogoče objaviti v nadaljevanjih) razmak med vrsticami pa 1,5.

Krajše prispevke objavljamo izjemoma.

Slikovno gradivo naj bo primerno podnaslovljeno in poslano v jpg formatu skupaj z besedilom.

Slikovno gradivo bo tiskano črno-belo, po potrebi izjemoma barvno.

V kolikor gre za formalno specifično oblikovan prispevek, ki zahteva avtorsko postavitev, naj avtor besedila uredništvo o tem pravočasno obvesti.

 

Besedilom avtorji priložite še:

-Kratek življenjepis (max. 500 znakov s presledki)

-Povzetek besedila

-Podatke za avtorsko pogodbo (ali študentsko napotnico).

 

CITIRANJE IN NAVAJANJE VIROV ter LITERATURE

Viri citatov naj bodo enotni in navajani po spodnjem modelu v opombah na dnu posamezne strani. Seznam literature naj bo naveden na koncu besedila.

-Če gre za knjigo:

Ime PRIIMEK, Naslov knjige, Kraj, leto, str. __.

-Če gre za članek:

Ime PRIIMEK, »Naslov članka«, v: Naslov vira, Kraj, leto, str. __.

-Če je avtor članka različen od avtorja vira:

Ime PRIIMEK, »Naslov članka«, v: Ime PRIIMEK avtorja vira, Naslov vira, Kraj, leto, str. __.

-Ob ponovni navedbi knjižnega vira:

ko se ponovi takoj: Ibid., str.__.

ko se ponovi na nekem drugem mestu: Ime PRIIMEK, Naslov knjige, str. __.

-ob ponovni navedbi članka, ko je avtor članka različen od avtorja vira:

ko se ponovi takoj: Ime PRIIMEK, »Naslov članka«, v: Ibid., str. __.

Ko se ponovi kasneje: Ime PRIIMEK, »Naslov članka«, v: Priimek avtorja knjige, nav. delo, str.__.