Šum #10.1

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

ŠUM#10.1 PDF (single)

ŠUM#10.1 PDF (double)

 

Prvi zvezek desete številke revije ŠUM se v veliki meri omejuje na kontekst vzpostavljanja pojma sodobne umetnosti v slovenskem prostoru. Pri tem nikakor nima težnje odgovoriti na vprašanje, kaj je sodobna umetnost, ampak se, pogojno rečeno, kronološko umešča na skrajne točke – z besedami Igorja Zabela – „postopnega izoblikovanja zamisli o ‚sodobni umetnosti‘.“ Ambicija številke je torej zastavljena relativno skromno: ponuditi nekaj vstopnih točk, parcialnih pogledov na kontekst vzpostavljanja nekega pojma predvsem v lokalnem prostoru. Na eni strani se tako umešča v obdobje od druge polovice 80. let dalje oziroma v t. i. prelom iz 80. v 90. leta, na drugi skrajni točki pa v obdobje formiranja pojma postsodobnosti.

 

Uredila: Kaja Kraner

Pišejo: Maruša Kocjančič • Kaja Kraner • Domen Ograjenšek • Hana Ostan Ožbolt


ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti, št. 10.1, ” … se je postopno izoblikovala zamisel o »sodobni umetnosti«”

Urednica številke: Kaja Kraner
Uredništvo revije: Izidor Barši, Robert Bobnič, Kaja Kraner, Voranc Kumar, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca

Oblikovna zasnova: Ajdin Bašić
Oblikovna realizacija: Anja Delbello & Aljaž Vesel / AA
Lektoriranje in prevod: Miha Šuštar

Tisk: Demat, d. o. o.
Naklada: 600 izvodov

Produkcija: Društvo Galerija Boks

November 2018
ISSN of the printed issue: 2335-4232
ISSN of the online issue: 2536-2194

ŠUM#10.2 izhaja s podporo koproducentov & partnerjev:

Društvo Galerija Boks • Društvo Igor Zabel • Galerija Kapelica • Galerija Škuc • Mednarodni grafični likovni center • Mestna galerija Ljubljana • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova • Umetnostna galerija Maribor • Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti • Aksioma • Osmo/za