Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Seminar: ANALYISIS OF CONTEMPORARY ART (2015)

(slo)  

ASU je praktično teoretski seminar, ki se osredotoča na kritično premišljevanje raznolikih praks in strategij sodobne umetnosti iz lokalnega prostora, ki jih poskušamo premisliti z ozirom na družbene, politične in druge kontekste, v katere se vpenjajo. Na posameznih javnih srečanjih si skupaj natančneje ogledamo izbrano umetniško delo/projekt/prakso: Kratek uvod, ki ga pripravi koordinator seminarja, služi kot odrivna točka za pogovor, v katerem poskušamo prisotni skupaj prepoznati, premisliti in reflektirati strategije obravnavanega umetniškega dela/prakse, ter svoje ugotovitve primerjati oziroma zoperstaviti  že obstoječim interpretacijam.

 

17.11.2015 ASU: Urška Aplinc: sara-grieg-čokolada, video, 2015

(Mednarodni grafični likovni center (MGLC))

uvod: Tjaša Pogačar

13.10.2015 ASU: Gašper Capuder: Soziale Plastik, prostorska instalacija, 2015

MGLC

uvod: Tomo Stanič

26.5.2016 ASU: Neža Knez: Graffiti, mavčne ploščice, intervencija v javni prostor, 2014

MGLC

uvod: Tomo Stanič

28.4.2015 ASU: Jon Derganc: Petra bere erotično literaturo, serija čb fotografij, 2014

MSUM

uvod: Tomo Stanič

24.3.2015 ASU: Živa Božičnik Rebec: Negativ, mešani mediji, video, 2013

MSUM

uvod: Tomo Stanič

25.2.2015 ASU: Tia Avsec: INFANTia, video in prostorska postavitev, 2014

MSUM

uvod: Tomo Stanič

.