Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Seminar: THEORIES OF CONTEMPORARY ART (2013-2015)

(slo) Seminar TSU pokriva področje kritične teorije sodobne umetnosti. Iz pozicije neposredne sodobnosti poskuša omogočiti refleksijo pogojev, ki določajo delovanje in produkcijo v polju sodobne umetnosti. To počne s prepletanjem in premislekom dveh nivojev: a) lokalne vpetosti (kako nas določa lokalna tradicija, v kolikšni meri in na katere načine so lokalni narativi in konceptualizacije umetnosti relevantni za mlade ustvarjalce, kritike, teoretike in kuratorje, kako specifične produkcijske okoliščine značilne za lokalni kulturno-umetniško polje pogojujejo horizont relevantnega itn.) ter b) globalnih trendov v teoriji in praksi, kulturnih, družbenih in političnih specifičnosti in okoliščin.

Seminar se vsako leto otvori z branjem izhodiščnega besedila, ki odpre določene probleme relevantne za  aktualni diskurz o sodobni umetnosti. Tekom branja se iz besedila glede na interes udeležencev izlušči in izpostavi en problem, glede na katerega se nato izbere besedilo za obravnavo na prihodnjem srečanju. Fokus seminarja se tako izgrajuje organsko in tekom procesa, ter s tem odraža zanimanja udeležencev kot tudi predstavlja reakcijo na aktualno sodobno umetniško dogajanje.

 

2013/2014

(lokacija: MG+MSUM)

koordinatorji: Tjaša Pogačar, Kaja Kraner, Andrej Škufca

tematike: uvod v produkcijske okoliščine sodobne umetnosti, vloga participatornih in diskurzivnih praks, skupnost.

literatura:

-Bojana Kunst, Umetnik na delu: bližina umetnosti in kapitalizma (izbrana poglavja)

5.poglavje: Vidnost dela (5.1. Umetnik kot virtuoz, 5.2. Umetnica med delom in življenjem, 5.3. Umetnikov čas: projektivna časovnost)

3.poglavje: Proizvodnja družbenosti (3.1. Preobilje družbenosti, 3.2. Relacijske utvare, 3.3. Umetnost in javnost, 3.4. Delovni gledalec, 3.5. Med enimi in mnogimi:Sodelovanje, 3.6. Prikaz nedelujoče skupnosti)

-Claire Bishop: Antagonism & Relational Aesthetics.

-Jacques Ranciere: Aesthetic separation, aesthetic community: scenes from the aesthetic regime of art.

 

2014/2015

(lokacije: MSUM, Škuc)

koordinatorji: Kaja Kraner, Tomo Stanič, Tjaša Pogačar

tematike: koncept revne podobe, podoba-kot-objekt, status podobe v kontekstu digitalni tehnologij in interneta, trije režimi-funkcije podobe; uvod v ključne pojme bourdioujeve refleksivne sociologije in vprašanje relacijske ter historične analize v kontekstu umetnosti.

literatura:

-Hito Steyerl: Missing People: Entanglement, Superposition, and Exhumation as Sites of Indeterminacy

-Hito Steyerl: A Thing Like You and Me

-Jacques Ranciere: Usoda podob (The Future of the Image, prvič objavljeno v: Jacques Ranciere, Les destin des images, Paris, 2003.)

-Pierre Bourdieu: Zgodovinska geneza čiste estetike.