Šum #10.2

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

ŠUM#10.2 PDF (single)

ŠUM#10.2 PDF (double)

Šum #10.2 – Cryptocene

“Capital is essentially capitals, at war among themselves.” Nick Land

PJ Ennis si v kratki teoriji-fikciji zamišlja kriptosvet oziroma postkriptosvet 31. stoletja, prikazan skozi prizmo treh zapornikov, ki med drugim postreže z zgoščeno zgodovino monetarnih teorij kot novih religij/ideologij.
Tekst Nicka Landa je uvodno poglavje njegove knjige o bitcoinu in filozofiji z naslovom Crypto-Current, ki nastaja že vrsto let. Gre za prvo javno objavo delčka knjige v svetovnem merilu. Uvodna teza je, da bodo prihodnje filozofske šole kratkemu dokumentu, točneje 64 besedam Satoshija Nakamota, ki so sprožile bitcoin, pripisovale status predsokratskega fragmenta in ga v nedogled razčlenjevale.
Edmund Berger blockchain obravnava z vidika dolgotrajnih ekonomskih ciklov in se sprašuje, ali gre za novo tehno-ekonomsko ter s tem tudi estetsko-politično paradigmo. Eseju gre za ponovno prisvojitev modernosti in razprtje alternativne modernosti, ki prelamlja s preteklostjo zato, da bi se doseglo načelo nove realnosti, tj. novega razuma.

Pišejo: PJ Ennis • Nick Land • Edmund Berger


ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti, št. 10.2, Cryptocene

Urednika številke: Marko Bauer, Andrej Škufca
Uredništvo revije: Izidor Barši, Robert Bobnič, Kaja Kraner, Voranc Kumar, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca

Oblikovna zasnova: Ajdin Bašić
Oblikovna realizacija: Anja Delbello & Aljaž Vesel / AA
Lektoriranje in prevod: Miha Šuštar

Tisk: Demat, d. o. o.
Naklada: 600 izvodov

Produkcija: Društvo Galerija Boks

November 2018
ISSN of the printed issue: 2335-4232
ISSN of the online issue: 2536-2194

ŠUM#10.2 izhaja s podporo koproducentov & partnerjev:
Društvo Galerija Boks • Društvo Igor Zabel • Galerija Kapelica • Galerija Škuc • Mednarodni grafični likovni center • Mestna galerija Ljubljana • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova • Umetnostna galerija Maribor • Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti • Aksioma • Osmo/za

Realized in the framework of State Machines, a joint project by Aksioma (SI), Drugo more (HR), Furtherfield (UK), Institute of Network Cultures (NL) and NeMe (CY).

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.