Šum #1

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

PDF

ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

št.1, 2013

ISSN 2335-4232

*

Avtorji besedil: Izidor Barši, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Jovita Pristovšek

Uredništvo: Izidor Barši, Pia Brezavšček, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca

Lektura: Miha Šuštar

Tisk: Demat, d. o. o., Ljubljana

Naklada: 400 izvodov

Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana

*

Izšlo v okviru projekta »Mladi na stičišču med umetnostjo in družbo«, ki ga je podprl program Mladi v Akciji, financirala pa Evropska komisija. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

[NI NA ZALOGI]