Šum #6

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

PDF (double)

PDF (single)

ŠUM#6: UMETNOST ⇆  KRITIKA

Prvi del številke je osredotočen na kritiko na področju umetnosti, natančneje na krizo umetnostne kritike, ki se kot ena od osrednjih tem v lokalnem prostoru pojavlja predvsem v zadnjem desetletju. Objavljena besedila v tem delu tako po eni strani raziskujejo pogoje možnosti umetnostne kritike, po drugi pa se osredotočajo na aktualno stanje, pri čemer Maja Breznik predstavi svojo primerjalno empirično analizo kritiškega pisanja in objavljanja v 80. letih in danes, medtem ko Mlade kritičarke [sic!] poskušajo še tretjič izpostaviti problem, v katerem so se same znašle in ki ga je sploh težko prepoznati kot realen problem.

Drugi del številke pa kritiko jemlje v širšem pomenu; obravnava pojem kritike, kakor je ta razumljen v okviru politične misli in filozofije. Kritika je tukaj na prvi pogled povsem oddaljena od “majhnih polemično-profesionalnih aktivnosti” umetnostnih kritikov, a v raziskavi zgodovinskih pogojev možnostih slednjih, lahko odkrijemo oblike kritičnih praks, ki imajo tudi povsem druge smotre, področja aplikacije in druga sredstva od teh, ki so lastna profesionalni kritiški praksi. Vprašanje, ki ga poskušamo zastaviti v tej številki je torej predvsem, kaj bi pomenilo reagirati na t. i. krizo kritike na tako ozkem področju kot je umetnostna kritika z vidika širše tradicije kritične misli.


 

ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

št.6, UMETNOST ⇆  KRITIKA

december, 2016

ISSN tiskane izdaje: 2335-4232 | ISSN spletne izdaje: 2536-2194

 

Piske: Izidor Barši in Kaja Kraner, Mlade kritičarke [sic!], Maja Breznik, Martin Hergouth, Eva D. Bahovec, Michel Foucault (prevod)

Urednika tematske številke: Kaja Kraner in Izidor Barši

Uredništvo: Izidor Barši, Kaja Kraner, Tjaša Podgornik Pogačar, Andrej Škufca

Oblikovna zasnova: Ajdin Bašić

Oblikovna realizacija številke: Anja Delbello & Aljaž Vesel / AA

Lektoriranje in prevod: Miha Šuštar

Tisk: Demat d.o.o., Ljubljana

Naklada: 300 izvodov

Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana

X
Izšlo s podporo koprodukcijske mreže. Delovanje revije ŠUM so v letu 2016 podprli: Društvo Igor Zabel, Galerija Škuc, Mednarodni grafični likovni center, Mestna galerija Ljubljana, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Umetnostna galerija Maribor, Zavod Celeia Celje- Center sodobnih umetnosti | Sponzor: Pizzeria Foculus