Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Šumov študijski seminar v MGLC (2016- )

 

Seminar se tematsko osredotoča na sistemsko plat sodobne umetnosti in pripadajoče ji zagate, ki se v lokalnem prostoru rešujejo z izhodom v osebno. Tesne bolj ali manj profesionalne skupnosti, sestavljene iz institucij javnega sektorja, nevladnih organizacij ter iniciativ zainteresirane javnosti, zamejene na ozke kulturne okraje in z okrnjenimi možnostmi financiranja, se vse bolj kažejo kot prostor vzpostavljanja novih hibridnih odnosov. Ti prečijo ali pa vsaj brišejo ločnico med delom in prostim časom, med profesionalnim in osebnim in nadomeščajo nekdaj formalistične kulturne vrednote z vrednotami pripadnosti, domačnosti in všečnosti.

Seminar se zavzema za premislek o navidezno neproblematičnih in pozitivnih aspektih tovrstnega izhoda iz odtujenosti profesionalizma. V skladu s tem se loteva analize umetniških del ter teoretskih projektov, ki ponujajo različne pristope k tako začrtanemu fenomenu osebnega. Na posameznih srečanjih bo seminar poleg specifičnih problemov obravnavanih del odprl še vprašanja, kakšen sistem, procese subjektivacije, možnosti delovanja in zavezanosti osebnemu poraja tovrstna organizacija kulturnega polja ter, najpomembneje, kakšni so možni odzivi nanje.

 

PROGRAM 2016


 

 • Sreda, 8. 6. 2016, ob 18h
  Urška Aplinc in Maja Burja, Variable

 

 • Petek, 16. 9. 2016, ob 18h
  Andrej Škufca, 236743 in Indiference

 

 • Torek, 4. 10. 2016, ob 18h
  Uroš Prah, Pristnost in prisotnost – fetišizacija avtentičnosti v literarnem polju (predavanje)

 

 • Sreda, 19. 10. 2016, ob 18h
  Blaž Miklavčič, Brez naslova

 

 • Sreda, 2. 11. 2016, ob 18h
  Tomo Stanič, Tihožitje

 

 • Sreda, 30. 11. 2016, ob 18h
  Živa Božičnik Rebec, Spirit level

 


 

Seminar koordinirata Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar. Seminar poteka v Predavalnici (pritličje), vstop je prost.

*

Študijski seminar ŠUM v MGLC je serija srečanj ali pogovorov, osredotočenih na sodobne umetniške prakse in njihove strategije, predvsem (a ne izključno) mlajše generacije ustvarjalcev iz lokalnega prostora. Pripravlja ga raziskovalni kolektiv revije ŠUM v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom.

*

MGLC – Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana