Šum #7

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

PDF_ŠUM7

 

ŠUM#7 – Poteza 37

V drugi igri slavne partije, ki sta jo odigrala korejski profesionalni go prvak Lee Sedol in računalniški program AlfaGo, je software izvedel nepričakovano in nerazumljivo zmagovalno potezo, ki je zbegala človeškega soigralca in publiko: „To ni človeška poteza. Še nikoli nisem videl človeka odigrati te poteze. So beautiful. So beautiful.“  Ta poteza (je šlo morda zgolj za programsko napako?) je izhodišče sedme številke revije Šum.

Prispevek Irene Borić ‘Pokušaji, promašaji i promijene’ potencialnost napake sooča s projektom levega akceleracionizma, da bi kritično prevprašal instrumentalno vlogo, ki jo projekt pospeševanja naproti visokotehnološki, postkapitalistični prihodnosti dodeljuje sodobni umetnosti. Kazimir Kolar s prispevkom ‘Kdo je Bog cringa?’ zasleduje affekt algoritemskih dejanj, Aljaž Zupančič se v tekstu ‘Hypernegative Technotheology’ zoperstavlja antropomorfizaciji tehnologije, tekst, ki se izvaja kot program, pa človeškemu bralcu prijazen prostor odreja le še v opombah. Primož Krašovec v besedilu ‘Tujost kapitala’ v analizo kapitalizma vpelje konkurencocentrično perspektivo, ki izpostavi radikalno tujost in od človeka vse večjo avtonomiziranost kapitala, kjer tako potrošnja kot človeško delo predstavljata zaenkrat še nujen, a moteč, upočasnjujoč element kapitalističnega procesa.  V besedilu ‘Asociacija razlage in napovedi’ Jan Kostanjevec v luči globokega strojnega učenja obravnava in prevprašuje razumevanje kot pogoj znanstvenega odkritja. Številka prinaša še intervju z Nickom Landom, (‘Edina stvar ki bi jo uvedel, je fragmentacija’) in prevod besedil McKenzie-ja Wark-a (‘Digitalna provenienca in umetniško delo kot derivat’) in poglavje ‘Civilizirani kapitalistični stroj’ iz knjige  Gillles Deleuza in Felixa Guattarija Anti-Ojdip.


ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

Št. 7, Poteza 37

Junij, 2017

ISSN tiskane izdaje: 2335-4232

ISSN spletne izdaje: 2536-2194

Avtorji besedil: Marko Bauer, Irena Borić, Gilles Deleuze in Felix Guattari (prevod), Kazimir Kolar, Jan Kostanjevec, Primož Krašovec, Nick Land (intervju), Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, McKenzie Wark (prevod), Aljaž Zupančič.

Uredniki številke: Marko Bauer, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, Andrej Tomažin

Uredništvo revije: Izidor Barši, Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca

Oblikovna zasnova: Ajdin Bašić
Oblikovna realizacija: Anja Delbello & Aljaž Vesel / AA
Lektoriranje: Miha Šuštar, Martina Kontošić
Prevodi: Marko Bauer, Jelka Kernev Štrajn, Miha Šuštar, Andrej Tomažin
Tisk: Demat, d. o. o.
Naklada: 300 izvodov
Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana

X

Delovanje revije Šum v letošnjem letu podpirajo:
Partnerji in koproducenti: Društvo Igor Zabel, Galerija Kapelica, Galerija Miklova hiša, Galerija Škuc, Loški Muzej, Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Mestna galerija Ljubljana, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM), Umetnostna galerija Maribor (UGM ), ZAVOD CELEIA CELJE Center sodobnih umetnosti.

Sponzorji: Skupina Alta, RIKO, Pizzerija Foculus