Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Sodelovanje z NETEORIT (2013-2015)

ŠUM je sodeloval z Neteoritom v smislu so-organizacije raziskovalnega modula s področja sodobne umetnosti (2013-2015)

*

NETEORIT je bil samoorganiziran, neformalen javni program seminarjev, predavanj in pogovorov s področja sodobne umetnosti in filozofije, ki je potekal od leta 2013 do 2015 potekal večinoma v Moderni galeriji (MG+MSUM), ki je program podpirala tako, da mu je omogočala brezplačno rabo muzejskih prostorov. Neteorit so vodili različni kolektivi in posamezniki (umetniki, filozofi, študenti, aktivisti) in ga organizirali v skladu z lastnimi potrebami in interesi. Dogodki so bili večinoma odprti za javnost, udeležba pa brezplačna. Ker je program Neteorit le redko pridobil javna sredstva, je bilo njegovo izvajanje v veliki večini odvisno od prostovoljnega/neplačanega dela članov kolektiva.

V letih delovanja Neteorita, je ta organiziral več bralnih seminarjev in predavanj:

-bralni seminar in predavanja: Foucault: Epistemologija-telo

-Serija predavanj o Wittgensteinu

-Seminar Teorija sodobne umetnosti

-Seminar Kuriranje sodobne umetnosti

-Seminar Analiza sodobne umetnosti

Bolj ali manj aktivno vpleteni posamezniki (Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Iza Pevec, Anja Zver, Domen Ograjenšek, Izidor Barši, Aleš Mendiževec, Andrej Škufca, Jernej Kaluža, Tomo Stanič in Matej Rudolf), se danes povezujejo, regrupirajo in delujejo v raznih drugih konstelacijah, projektih in prostorih. Neteorit kot skupek različnih aktivnosti nehomogenega kolektiva, zato ni bil edina manifestacija prizadevanja vpletenih, da bi si organizirali lasten kontekst delovanja.

*

Akterji Netoerita in ŠUMa so delovanje obeh platform predstavili na seminarju Pogajanje o institucijah / Negotiating institutions, ki ga je organizirala konfederacija muzejev Internacionala v Tate Liverpool.

*

Nekateri člani ex-Neteorita so sodelovali na razstavi Krize in novi začetki: umetnost v Sloveniji 2005-2015. S svojim prispevkom so poskušali intervenirati v razstavo, da bi sprožili vprašanje o vlogi, ki jo take samoorganizirane skupine/programi kot je bil Neteorit in druge podobne (ne)umetniške prakse igrajo na razstavah sodobne umetnosti, in o pogojih pod katerimi prestopajo prag institucije (zlasti o nekaterih neskladjih, ki ta “sodelovanja” določajo).  KLIK