PREDAVANJE: Primož Krašovec, Tujost kapitala

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Loški muzej Škofja Loka
Četrtek, 30. november 2017 |  19:00

Marxova ljuba metafora je bila, da se v kapitalizmu nekaj dogaja za hrbtom njegovih udeležencev. To metaforo lahko še zaostrimo: za-hrbtnost kapitala ne pomeni le, da imajo kapitalistične ekonomske dejavnosti nepredvidene učinke, ki niso nujno v skladu z nameni in pričakovanji tistih, ki jih izvajajo; in ne le da se tako kapitalisti kot delavci ne zavedajo vseh razsežnosti tega, kar počnejo – temveč tudi da ima kapital svojo logiko delovanja, ki je neodvisna od človeških namenov, hotenj in pričakovanj. Tujosti kapitala se bom poskušal približati s premikom perspektive raziskovanja kapitalistične ekonomije. Ta je običajno osredotočena na človeške akterje in institucije ter profit (saj je profit tisto, za kar v kapitalizmu – s človeške perspektive – gre), a če prespektivo le nekoliko spremenimo, tj. tako, da v ospredju raziskovanja ni več profit, temveč konkurenca, se začenjamo soočati z nečim radikalno tujim – konkurenco kot tistim, kar določa delovanje kapitala namesto profita kot tistega, kar v antropocentrični perspektivi nastopa kot motivacija ali cilj človeških udeležencev kapitalistične produkcije. (P.K.)

Primož Krašovec je prevajalec in pisec (Šum, Borec, Ekran), docent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in član uredniških odborov revije Borec in založbe Sophia. Sodeluje tudi pri oddaji Pisalni stroji na Radiu študent.

 

Dogodek pripravlja revija Šum v sodelovanju z Loškim muzejem Škofja Loka. Predavanje je del obrazstavnega programa razstave Človek — stroj.

Koproducenti: Loški muzej Škofja Loka
Izdaja: