Šum #12

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

ŠUM12_double

ŠUM12_single

Šum, revija za kritko sodobne umetnosti
Posebna izdaja #12: Threshold Ecologies

Izšlo v sklopu razstavnega projekta Adaptation to The Future (kuratorici Edith Jeřábková, Aleksandra Vajd, UMPRUM Praga)

Uredila: Marko Bauer, Tjaša Pogačar
Avtorji: Bogna Konior, Lukáš Likavčan, n1x, Domen Ograjenšek, Germán Sierra

Oblikovanje in tipografija: Vít Jebavý & Jakub Hojgr
Tipografija: cigars light HEAVYWEIGHT
Izbor umetniških del: Edith Jeřábková, Aleksandra Vajd (UMPRUM)
Lektura in prevodi: Miha Šuštar, Phil Jones
Tisk: Demat, Ljubljana
Naklada: 300 izvodov
Izdajatelj: Šum revija – Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana / So-izdajatelj: UMPRUM Praha
ISSN tiskane izdaje: 2335–4232
ISSN spletne izdaje: 2536–2194
*
Posebna zahvala Amy Ireland!
*
Šum uredniški odbor: Izidor Barši, Marko Bauer, Robert Bobnič, Kaja Kraner, Voranc Kumar, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, Andrej Tomažin

Šum editorial board of the Outside: Edmund Berger, Amy Ireland, Reza Negarestani, Luciana Parisi, Peter Watts

www.sumrevija.si / sumrevija@gmail.com