Šum #7

ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti Št. 7, Poteza 37 Junij, 2017 ISSN tiskane izdaje: 2335-4232 ISSN spletne izdaje: 2536-2194 Avtorji besedil: Marko Bauer, Irena Borić, Gilles Deleuze in Felix Guattari (prevod), Kazimir Kolar, Jan Kostanjevec, Primož Krašovec, Nick Land (intervju), Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, McKenzie Wark (prevod), Aljaž Zupančič. Uredniki številke: Marko Bauer, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, Andrej Tomažin Uredništvo revije: Izidor Barši, Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca Oblikovna […]

Šum #6

  PDF (double) PDF (single) Prvi del številke je osredotočen na kritiko na področju umetnosti, natančneje na krizo umetnostne kritike, ki se kot ena od osrednjih tem v lokalnem prostoru pojavlja predvsem v zadnjem desetletju. Objavljena besedila v tem delu tako po eni strani raziskujejo pogoje možnosti umetnostne kritike, po drugi pa se osredotočajo na aktualno stanje, pri čemer Maja Breznik predstavi svojo primerjalno empirično analizo kritiškega pisanja in objavljanja […]

Šum #5

PDF (double) PDF (single) Peta številka revije Šum prinaša dva prevoda, kontaminacijo lokalne kulturosfere z “Meltdown-om” Nicka Landa (prevod: Marko Bauer), in besedilo Hamida de Oliveire “Piskač iz Hamelina” v prevodu Andreja Tomažina. Nadalje še manifest proti vaporwave-u “Antivejporvejv manifejsto”, kot ga je spisal Ostanek vodikovega elementa, ter besedilo Nejca Slukana, ki poskuša locirati (ne)človeške ritme v repetitivni elektronski glasbi. Aljaž Zupančič piše o stalitvi države v kontekstu imanentne kibernetike, […]

Šum #4

PDF (single) PDF (double) Mantre lokalnega prostora, ki ne pozabi opominjati na manko kritičnega in teoretsko podprtega pisanja o sodobni umetnosti, tokrat nismo želeli afirmirati. Najprej zato, ker ta pogosto pozabi, da ima ta nekaj opraviti tudi s pogoji (ne)vidnosti, oziroma s problemom ekskluzivnosti obstoječih platform in institucij, ki naj bi kritično teorijo in pisanje o sodobni umetnosti gojile in skrbele za njuno uveljavljanje. Vendar pa se tudi ustanavljanje novih platform […]

Šum #3

PDF (double) PDF (single) To je tretja številka revije Šum. Je tudi prva z uvodnikom. V vsaki izmed prvih dveh številk smo objavili štiri besedila, pri čemer nismo sledili nobeni tematski rdeči liniji, nobenemu trendu ali pritisku aktualnosti. Edini kriterij objave je bila splošna usmeritev revije, namreč analitična in teoretska narava besedil o sodobni umetnosti. To samo po sebi seveda še vedno ne zagotavlja kvalitete teoretske produkcije – na mestu […]

Šum #2

PDF (double) PDF (single)   ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti št. 2, junij 2014 ISSN tiskane izdaje: 2335-4232 ISSN spletne izdaje: 2536-2194 * Avtorji besedil:Jovita Pristovšek, Kaja Kraner, Chantal Mouffe in Jernej Kaluža Uredništvo: Pia Brezavšček, Tjaša P. Pogačar, Izidor Barši, Andrej Škufca Lektura: Miha Šuštar Prevod: Miha Šuštar in Tjaša Pogačar Oblikovanje: Ajdin Bašić Tisk: Demat, d. o. o., Ljubljana Naklada: 300 izvodov Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, […]

Šum #1

PDF   ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti št.1, 2013 ISSN 2335-4232 * Avtorji besedil: Izidor Barši, Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Jovita Pristovšek Uredništvo: Izidor Barši, Pia Brezavšček, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca Lektura: Miha Šuštar Tisk: Demat, d. o. o., Ljubljana Naklada: 400 izvodov Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana * Izšlo v okviru projekta »Mladi na stičišču med umetnostjo in družbo«, ki ga je podprl program Mladi v […]