Revija za kritiko sodobne umetnosti ŠUM ni zgolj revija.

Je projekt, ki s spodbujanjem kritične ter teoretske obravnave sodobne umetnosti reagira na krčenje prostora namenjenega tovrstnemu pisanju v dnevno-novičarskih medijih kot tudi strokovnega revijalnega tiska. Kritika je v taki situaciji vse bolj zvedena na obstransko in obskurno dejavnost, ki njenemu piscu/piski ne omogoča zadostnega finančnega doprinosa, da bi se lahko v polni meri posvetil/a njenemu predmetu. Posledično je tudi tisti mali delež medijske krajine, ki še podpira tovrstno pisanje, vse bolj podvržen senzacionalističnim in populističnim sredstvom, s katerimi se poskuša ohraniti izginjajoče bralstvo.

Ker gre za strukturni problem se je vzpodbujanja kritičnega pisanja o sodobni umetnosti potrebno lotiti sistematično in na večih ravneh;  ŠUM je platforma, ki v lokalni prostor intervenira z objavami daljših, kritičnih in teoretsko podprtih besedil o sodobni umetnosti in si na ravni revije kot tudi drugih dogodkov (pogovorov in predavanj) prizadeva za kritično refleksijo in de-instrumentalizacijo zgodovinskih in sodobnih praks, ter njihovo aktualizacijo prek vpeljave specifik in zagat sodobnega časa.

Upoštevati pa je potrebno tudi tisti aspekt umetniške kritike/teorije, ki se veže na pogoje njene produkcije, saj način delovanja/organizacije bistveno določa to, kar ta lahko proizvede. ŠUM je zato ena izmed strategij vzpostavljanja infrastrukture, ki bi lahko omogočila materialno in simbolno bazo za produkcijo kritičnega diskurza o sodobni umetnosti v Sloveniji. To počne na dveh nivojih: Z vzpostavljanjem alternativnih podpornih struktur za produkcijo kritike in teorije sodobne umetnosti, kot je koprodukcijska mreža partnerskih institucij revije ŠUM, in preizkušanjem drugačnih pristopov (so)delovanja (in organizacije dela) na področju sodobne umetnosti, ki bi lahko vodili v transformacijo obstoječih in oblikovanje novih produkcijskih, interpretacijskih in recepcijskih modelov sodobne umetnosti.

 

Trenutni uredniki:

Izidor Barši

Robert Bobnič

Kaja Kraner

Voranc Kumar

Tjaša Pogačar

Andrej Škufca

 

KONTAKT : sumrevija@gmail.com

podprite delovanje ŠUMa