Šum #7

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

Št. 7, Poteza 37

Junij, 2017

ISSN tiskane izdaje: 2335-4232

ISSN spletne izdaje: 2536-2194

Avtorji besedil: Marko Bauer, Irena Borić, Gilles Deleuze in Felix Guattari (prevod), Kazimir Kolar, Jan Kostanjevec, Primož Krašovec, Nick Land (intervju), Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, McKenzie Wark (prevod), Aljaž Zupančič.

Uredniki številke: Marko Bauer, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca, Andrej Tomažin

Uredništvo revije: Izidor Barši, Kaja Kraner, Tjaša Pogačar, Andrej Škufca

Oblikovna zasnova: Ajdin Bašić
Oblikovna realizacija: Anja Delbello & Aljaž Vesel / AA
Lektoriranje: Miha Šuštar, Martina Kontošić
Prevodi: Marko Bauer, Jelka Kernev Štrajn, Miha Šuštar, Andrej Tomažin
Tisk: Demat, d. o. o.
Naklada: 300 izvodov
Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana


***

Delovanje revije Šum v letošnjem letu podpirajo:
Partnerji in koproducenti: Društvo Igor Zabel, Galerija Kapelica, Galerija Miklova hiša, Galerija Škuc, Loški Muzej, Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Mestna galerija Ljubljana, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM), Umetnostna galerija Maribor (UGM ), ZAVOD CELEIA CELJE Center sodobnih umetnosti.

Sponzorji: Skupina Alta, RIKO, Pizzerija Foculus