Šum #3

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

PDF (double)

PDF (single)

To je tretja številka revije Šum. Je tudi prva z uvodnikom. V vsaki izmed prvih dveh številk smo objavili štiri besedila, pri čemer nismo sledili nobeni tematski rdeči liniji, nobenemu trendu ali pritisku aktualnosti. Edini kriterij objave je bila splošna usmeritev revije, namreč analitična in teoretska narava besedil o sodobni umetnosti. To samo po sebi seveda še vedno ne zagotavlja kvalitete teoretske produkcije – na mestu se je vprašati, kaj naj bi to sploh bilo –, še manj pa, da bi lahko govorili o izdajanju takšne revije kot o specifični politični gesti. A vendarle je bil prav to dvojni motiv za odločitev o ustanovitvi Šuma: torej razvoj produkcije teorije na področju sodobne umetnosti, ki pa ni bil mišljen kot nek splošen razvoj v dobro vseh (kdo so ti vsi?), temveč prej kot vdor nekega tujka – padec neteorita iz zunanjosti, ki v svoji afirmaciji teorije in mišljenja tudi dela proti, je namreč v boju z neumnostjo in sovražniki mišljenja. Poleg svojega agresivnega stava (konceptualna strogost, ki pa ni v nasprotju s konceptualno kreativnostjo) proti nekritičnemu kritiškemu diskurzu ter neanalitičnim komentatorjem in teoretikom polnim resentimenta, poskuša Šum svojo politično dimenzijo realizirati preko še enega mehanizma: njegov vdor prihaja iz specifičnega partikularnega mesta – umeščen je v sfero prekernosti, ne znotraj in ne zunaj, neinstitucionaliziran in z minimalnimi sredstvi jadra med različnimi institucijami, pri katerih išče podporo, a se obenem ne pusti uloviti. Kar bi tukaj lahko bilo razumljeno kot politično je to, da prav iz tega negotovega mesta proizvaja dobro teorijo in pa misel – če mu to seveda sploh uspeva. Zaradi negotovih eksistencialnih okoliščin je takšen status nedvomno problematičen in dolgoročno nevzdržen, a naj vodi v smrt ali neko obliko institucionalizacije, to ne spodkopava njegovega aktualnega političnega potenciala, medtem ko je bodoči odvisen od pozicij ali nepozicij, ki jih bo Šum šele zavzel. (…)  /iz uvodnika/


ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

št.3, oktober 2014

ISSN tiskane izdaje: 2335-4232 | ISSN spletne izdaje: 2536-2194

Avtorji besedil: Aleš Mendiževec, Pia Brezavšček in Jernej Kaluža, Kaja Kraner, Tomo Stanič, Domen Ograjenšek

Prevod besedila: Hito Steyerl, V bran revne podobe

Uredništvo revije: Tjaša Pogačar Podgornik, Izidor Barši in Andrej Škufca.

Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić

Lektura in prevodi: Miha Šuštar

Tisk: Stane Peklaj

Naklada: 300 izvodov

Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana

X

Izšlo s podporo koprodukcijske mreže:

Društvo Galerija Boks, Društvo Praznine, Društvo umetnikov (DUM), Galerija Miklova Hiša, Galerija Škuc, Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU), Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Mestna galerija Ljubljana (MGML), Moderna Galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM), Center sodobnih umetnosti Zavod Celeia Celje, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani