Koproducenti

Poleg delovanja na vsebinskem nivoju, je ŠUM tudi poskus vzpostavljanja alternativnih  organizacijskih in podpornih struktur za produkcijo kritične misli na področju sodobne umetnosti. Ena takih strategij je tudi koprodukcijska mreža partnerskih institucij (javnih zavodov in NVO). Mreža predstavlja alternativno metodo financiranja (enakovredni letni prispevki koproducentskih institucij predstavljajo “bazo”, ki omogoča honoriranje v reviji objavljenih besedil) hkrati pa spodbuja vzajemno podporo/sodelovanje med samo-organiziranimi (torej tudi samozaposlenimi) kulturnimi delavci (umetniki in pisci, zlasti mlajšimi ali manj uveljavljenimi) in javnimi institucijami za sodobno umetnost.  Iskanje takih podpornih mehanizmov in dolgoročnejših modelov sodelovanja je v kontekstu vse večje prekarizacije dela v polju kulture vse bolj nujno – tako za ohranjanje prostorov, pogojev in časa za raziskovanje in kritično teoretsko in umetniško produkcijo, kot iskanja možnih skupnih strategij odpora.


V letu 2018 so Šum podprli:

Društvo Igor Zabel • Galerija Kapelica • Galerija Škuc • Mednarodni grafični likovni center • Mestna galerija Ljubljana • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova • Umetnostna galerija Maribor • Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti • Aksioma • Osmo/za: Zavod Projekt Atol, Društvo Ljudmila, Zavod Delak

*Vsebine, ki jih producira revija Šum ne predstavljajo nujno tudi stališč koproducentskih institucij.

Dosedanji člani koprodukcijske mreže

 • Ustanova Fundacija Sonda + GT22
 • Društvo Ljudmila / Zavod Projekt Atol / Zavod Delak
 • Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova
 • Loški muzej Škofja Loka
 • Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
 • Galerija Miklova Hiša Ribnica
 • Društvo Galerija BOKS
 • Društvo Praznine
 • Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
 • Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
 • Mestna galerija Ljubljana
 • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM)
 • Umetnostna galerija Maribor (UGM)
 • Zavod Celeia Celje (Center sodobnih umetnosti)