Koproducenti

Poleg delovanja na vsebinskem nivoju, je ŠUM tudi poskus vzpostavljanja alternativnih  organizacijskih in podpornih struktur za produkcijo kritične misli na področju sodobne umetnosti. Ena takih strategij je tudi koprodukcijska mreža partnerskih institucij (javnih zavodov in NVO). Mreža predstavlja alternativno metodo financiranja (enakovredni letni prispevki koproducentskih institucij predstavljajo “bazo”, ki omogoča honoriranje v reviji objavljenih besedil) hkrati pa spodbuja vzajemno podporo/sodelovanje med samo-organiziranimi (torej tudi samozaposlenimi) kulturnimi delavci (umetniki in pisci, zlasti mlajšimi ali manj uveljavljenimi) in javnimi institucijami za sodobno umetnost.  Iskanje takih podpornih mehanizmov in dolgoročnejših modelov sodelovanja je v kontekstu vse večje prekarizacije dela v polju kulture vse bolj nujno – tako za ohranjanje prostorov, pogojev in časa za raziskovanje in kritično teoretsko in umetniško produkcijo, kot iskanja možnih skupnih strategij odpora.

V letu 2017 so Šum podprli:

Društvo Igor Zabel | Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova | Galerija Miklova hiša | Galerija Škuc | Loški muzej Škofja Loka | MGLC – Mednarodni grafični likovni center | MG+MSUM – Moderna galerija | UGM – Umetnostna galerija Maribor | Ustanova Fundacija Sonda + GT2 | ZAVOD CELEIA CELJE – Center sodobnih umetnosti | Zavod Projekt Atol, Društvo Ljudmila, Zavod Delak | ter sponzorji: Riko | Pizzeria Foculus

 

DOSEDANJI ČLANI KOPRODUKCIJSKE MREŽE

 • Društvo Galerija BOKS
 • Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
 • Društvo Ljudmila / Zavod Projekt Atol / Zavod Delak
 • Društvo Praznine
 • Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova
 • Galerija Miklova Hiša Ribnica
 • Galerija Škuc
 • Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
 • Loški muzej Škofja Loka
 • Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
 • Mestna galerija Ljubljana
 • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM)
 • Umetnostna galerija Maribor (UGM)
 • Ustanova Fundacija Sonda + GT22
 • Zavod Celeia Celje (Center sodobnih umetnosti)