Šumov študijski seminar v MGLC (2016- )

  Seminar se tematsko osredotoča na sistemsko plat sodobne umetnosti in pripadajoče ji zagate, ki se v lokalnem prostoru rešujejo z izhodom v osebno. Tesne bolj ali manj profesionalne skupnosti, sestavljene iz institucij javnega sektorja, nevladnih organizacij ter iniciativ zainteresirane javnosti, zamejene na ozke kulturne okraje in z okrnjenimi možnostmi financiranja, se vse bolj kažejo kot prostor vzpostavljanja novih hibridnih odnosov. Ti prečijo ali pa vsaj brišejo ločnico med delom… več

Sodelovanje z NETEORIT (2013-2015)

ŠUM je sodeloval z Neteoritom v smislu so-organizacije raziskovalnega modula s področja sodobne umetnosti (2013-2015) * NETEORIT je bil samoorganiziran, neformalen javni program seminarjev, predavanj in pogovorov s področja sodobne umetnosti in filozofije, ki je potekal od leta 2013 do 2015 potekal večinoma v Moderni galeriji (MG+MSUM), ki je program podpirala tako, da mu je omogočala brezplačno rabo muzejskih prostorov. Neteorit so vodili različni kolektivi in posamezniki (umetniki, filozofi, študenti, aktivisti) in ga… več

[:si]BRANJE DEL (2012- )[:en]READING WORKS (2012-)[:]

Branje del je serija javnih srečanj, ki se odvija od leta 2012 dalje. Srečanja so namenjena neformalnim pogovorom o izbranih umetniških delih iz (inter)nacionalnih umetnostnih zbirk in aktualnih razstav. Gre za poskus kritične obravnave zgodovinskih in recentnih umetniških praks, da bi se odprl potencial za njihovo aktualizacijo v kontekstu problematik in vprašanj vezanih na dogajanja v širšem družbenem in političnem prostoru. Izbor del za obravnavo ni določen vnaprej ampak se odziva na… več

Seminar: ANALIZA SODOBNE UMETNOSTI (2015)

  ASU je praktično teoretski seminar, ki se osredotoča na kritično premišljevanje raznolikih praks in strategij sodobne umetnosti iz lokalnega prostora, ki jih poskušamo premisliti z ozirom na družbene, politične in druge kontekste, v katere se vpenjajo. Na posameznih javnih srečanjih si skupaj natančneje ogledamo izbrano umetniško delo/projekt/prakso: Kratek uvod, ki ga pripravi koordinator seminarja, služi kot odrivna točka za pogovor, v katerem poskušamo prisotni skupaj prepoznati, premisliti in reflektirati… več

Seminar: TEORIJE SODOBNE UMETNOSTI (2013-2015)

Seminar TSU pokriva področje kritične teorije sodobne umetnosti. Iz pozicije neposredne sodobnosti poskuša omogočiti refleksijo pogojev, ki določajo delovanje in produkcijo v polju sodobne umetnosti. To počne s prepletanjem in premislekom dveh nivojev: a) lokalne vpetosti (kako nas določa lokalna tradicija, v kolikšni meri in na katere načine so lokalni narativi in konceptualizacije umetnosti relevantni za mlade ustvarjalce, kritike, teoretike in kuratorje, kako specifične produkcijske okoliščine značilne za lokalni kulturno-umetniško polje… več

Seminar: KURIRANJE SODOBNE UMETNOSTI (2015)

  Seminar o kuratorskih praksah in njihovih strategijah, ki sestoji iz teoretičnega ali bralnega dela, kjer se udeleženci soočijo z osnovnimi teksti tega področja in poskušajo na njihovi podlagi premisliti lokalno razstavno produkcijo. Seminar je namenjen vsem, ki bi radi podrobneje razumeli sodobno razstavno formo in mehanizme, ki za njo stojijo (naj bodo ti institucionalni ali ne). Kuriranje namreč ostaja zanemarjeno na študijskih programih slovenskih univerz, četudi se je med zadnjimi… več