KSU: Težave razstavnega egalitarizma

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vabljeni na peto srečanje v okviru seminarja Kuriranje sodobne umetnosti (KSU), ki bo v četrtek28. maja ob 17. uri v studiu +MSUM-a, Maistrova 3.

Nadaljevali bomo s polemiziranjem o besedilu Beatrice von Bismarck The Exhibition as Collective, v katerem pokuša avtorica opirajoč se na Latourjevo teorijo razgrniti nove možnosti egalitarizma znotraj razstavnega medija.

Uvod v problematiko in izhodiščne pomisleke bo predstavil Domen Ograjenšek.

Besedilo najdete v zborniku Cultures of the Curatorial (von Bismarck, B., Schafaff, J., Weski, T. (ur.), 2012. Cultures of the Curatorial. Leipzig: Sternberg Press)

ali tu:  https://sumrevija.wordpress.com/?attachment_id=466

Se vidimo!

**

Seminar koordinirajo Domen Ograjenšek, Iza Pevec in Anja Zver

**

Seminar KSU se izvaja v okviru projekta Prostori in prakse sodobne umetnosti, ki ga organizira društvo Galerija Boks, sofinancira pa Mestna občina Ljubljana.