Predavanje | Y/N: možnosti in potenciali ne-zaupanja

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 

torek, 10. oktober 2017, ob 18.00

UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor

predava: Robert Bobnič

Spričo osrednje tematske zaokroženosti Mednarodnega festivala računalniške umetnosti si bo predavanje za izhodišče jemalo sveženj problemskih relacij med zaupanjem, (računalniško) umetnostjo, t.i. algoritemsko vladnostjo in mrežo kot družbeno-tehnološko vez. Tako prvenstveno ne bodo obravnavane oblike med-institucionalnega in med-osebnega zaupanja kot načina sodelovanja in organiziranja, temveč zaupanje v smislu družbeno-tehnološke vezi, nanašajoče se predvsem na algoritmično proceduralnost in temu ustrezne medijsko-ekološke oblike kolektivnosti, kot so mreže in platforme. Zaupanje, predvsem v smislu, ali zaupamo določeni vsebini ali internetni strani, je namreč eno izmed glavnih navigacijskih mehanizmov našega medmrežnega delovanja in je na uporabnike pogosto naslovljeno tudi v pravno-zavezujočem in varnostnem smislu. Pa vendar v predavanju ne bo šlo striktno za vprašanje človeškega zaupanja tehnološkim procesom. Času primerno in popularno je namreč trditi, da algoritemski in mrežni procesi delujejo interpasivno, brezbrižno do našega zaupanja, in da potemtakem ne dopuščajo negacije – nezaupanja. Posledično se kot problem družbeno-tehnološke vezi ne izriše manko zaupanja, temveč njegov presežek. Kolikor lahko v tem smislu govorimo o produktivistični in afirmistični naravi zaupanja, ki ne dopušča prekinitve, je vprašanje, kako in kje – če sploh – so možne obratne oblike, torej oblike antiproduktivizma, ki nezaupanje vidijo kot mesto politične akcije. Slednje se seveda navezuje na porast pesimističnih in nihilističnih teorij in politik negacije ter konceptualne prekinitve z vero in zaupanjem v svet. V tem smislu bodo obravnavana tudi potencialno kritična mesta znotraj mrežnih oblik, ki odpirajo vprašanja (ne)zaupanja, kot so virusi, spam in podobno.

/R.B./

*

Robert Bobnič je doktorski študent medijskih študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, sodelavec kulturne redakcije Radia Študent, recenzent Družboslovnih razprav, bivši urednik kulturne redakcije Radia Študent in bivši odgovorni urednik Tribune.

Predavanje je del programa ob razstavi Pionirji računalniške umetnosti v okviru Mednarodnega festivala računalniške umetnosti in je nastalo v sodelovanju med revijo za kritiko sodobne umetnosti ŠUM in Umetnostno galerijo Maribor.

Koproducenti: Umetnostna galerija Maribor (UGM)