ŠUM, predavanja

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vabljeni na tri predavanja, ki jih organizira revija ŠUM v sodelovanju z Galerijo Škuc in šolo Svet umetnosti/SCCA-Ljubljana.

Torek, 4.12.2018 | 18:00 
Voranc Kumar: “Fulguracija: od reprezentacije k produkciji”

Reprezentacija kot razmerje reprezentanta in reprezentiranega, notranjosti in zunanjosti, označevalca in označenca, cogita in sveta, igra v zgodovini evropske misli kot zgodovini metafizike ambivalentno vlogo. Pojavlja se obenem kot nevarnost zmote, ki mišljenju stalno preti z odtujitvijo v znaku, kakor tudi kot mesto resnice h kateri stremijo filozofija, znanost in umetnost. Na vprašanje, kdaj se je doba reprezentacije in s tem doba metafizike končala in ali se sploh je končala, je težko odgovoriti, mogoče pa je orisati določeno produktivnost, ki jo reprezentacija poganja in obratno, določen režim reprezentacije, ki nudi pogoje določeni produktivnosti. Da bi nakazali enega izmed možnih pristopov k razumevanju reprezentacije kot produkcije, bomo pričeli z interpretacijo nekaterih klasičnih filozofskih besedil, zaključili pa z obravnavo fulguracije – izraza in še-ne pojma, ki ga Antonin Artaud zapiše zgolj enkrat v delu Gledališče in njegov dvojnik.

13.12.2018 | 18:00 
Kaja Kraner: “Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo”

20.12.2018 | 18:00
Domen Ograjenšek: “Fever Theory”