Izidor Barši

Izidor Barši je doktorski študent smeri Teoretska psihoanaliza na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V preteklosti je objavil članke in daljša besedila o filozofiji, umetnosti in arhitekturi v Tribuni, Mladini, Delu, Prazninah in drugje. V letih 2014-15 je bil urednik pri časopisu Tribuna, od leta 2013 je član uredništva revije Šum.

Članki / Objave: