Študijski seminar ŠUM v MGLC: Blaž Miklavčič, “Brez naslova” (umetniški raziskovalni projekt)

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vabljeni na četrto srečanje Študijskega seminarja, ki bo potekalo v sredo19. oktobra, ob 18. uri v MGLC – Mednarodni grafični likovni center (predavalnica v pritličju).

 

slika2

 

Srečanje bo namenjeno pogovoru o umetniškem raziskovalnem projektu Blaža Miklavčiča. Z ozirom na kontekst, v katerem se projekt odvija, bomo z navezavami na druge umetniške prakse (Ljubljana Notes umetnice Minne Henriksson), prejšnja srečanja seminarja (performativno delo Variable umetnic Urške Aplinc in Maje Burja) in na nekatere razprave o logiki organizacije sodobnega umetnostnega sistema, modelih delovanja in pogojih dela v kulturnem polju, premislili njegove pristope, metode raziskave in nje prezentacije.

Projekt, ki se še nadaljuje, poskuša na podlagi in prek pogovorov s posameznimi institucionalnimi in samorganiziranimi akterji začrtati obrise ljubljanske umetnostne scene, specifična razmerja moči in odnose, ki jo strukturirajo ter postavljajo okvire oz. pogoje vstopa v področje sodobne umetnosti v lokalnem prostoru. Ker ti (nad)določajo tudi umetnikovo dejavnost, je raziskovalni proces morda tudi poskus artikulacije lastne pozicije in vpetosti.

 

Blaž Miklavčič (1992) je letos na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO), smer slikarstvo, diplomiral s temo Institucionalni pogoji umetnosti – študija medinstitucionalnih odnosov in razmerij. Trenutno je na ALUO vpisan v prvi letnik druge stopnje kiparstva.

 


Seminar koordinirata Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar. Seminar poteka v Predavalnici (pritličje), vstop je prost.

Študijski seminar ŠUM v MGLC je serija srečanj ali pogovorov, osredotočenih na sodobne umetniške prakse in njihove strategije, predvsem (a ne izključno) mlajše generacije ustvarjalcev iz lokalnega prostora. Pripravlja ga raziskovalni kolektiv revije ŠUM v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom.

 

Več o tematskem fokusu seminarja, na katerega se posamezna srečanja posredno navezujejo, ter seznamu preteklih srečanj TUKAJ.

Letos sledita še dve srečanji:

  • Sreda, 2. 11. 2016, ob 18h
    Tomo Stanič, Tihožitje
  • Sreda, 30. 11. 2016, ob 18h
    Živa Božičnik Rebec, Spirit level
Koproducenti: Mednarodni grafični likovni center (MGLC)