Uroš Prah: Pristnost in prisotnost – fetišizacija avtentičnosti v literarnem polju (predavanje)

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 

20161004_181527

Vabljeni na tretje srečanje Študijskega seminarja ŠUM, ki bo potekalo v torek, 4. oktobra, ob 18. uri v MGLC (predavalnica v pritličju).

Srečanje bo posvečeno pojavu avtenticizma v literarnem in širše kulturnem kontekstu, tokrat v obliki predavanja Uroša Praha.

->POSNETEK PREDAVANJA (audio)

Predavanje bo pokazalo, da je moralno-estetski dispozitiv avtentičnosti integralni element pojma literature vse od njegovega zgodovinskega nastanka. Zato imajo tako literarna veda in kritika kot umetnost sama precejšnjo težavo, ko se tega dispozitiva skušajo znebiti; še več: sodobne prakse teh disciplin pogosto zapadajo v revizionizem in vero v avtentično jedro, ki naj bi konstituiralo tako “izkušnjo literarnega dela” kot sodobni subjekt nasploh. Zato pa je vsaj za tiste poskuse znotraj literarnega polja, ki ne želijo slepo reproducirati avtenticistične pozicije in s tem utrjevati sentimentalne predsodke o metafizični trdnosti “resnice” avtorja in prav tako trdne “resnice” bralskega doživetja, ki torej ne želijo zgolj reklamirati literarnih produktov na trgu terapevtske celitve individualnega ega – v takem razumevanju literature je vsaka knjiga priročnik za samopomoč –, nujno, da se ovedo avtentičnosti, s katero so določani, da jo problematizirajo, da jo mislijo eksplicitno.

Uroš Prah je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz filozofije in komparativistike. Objavil je dve zbirki poezije: Čezse polzeči (CSK, Aleph, 2012) in Tišima (CSK, Aleph, 2015). Prva bo 2016 izšla v hrvaškem prevodu, druga je bila nominirana za Veronikino nagrado 2016. Objavjal je tudi v številnih domačih in mednarodnih revijah in antologijah. Je soustanovitelj Paraliterarnega društva I.D.I.O.T., od 2011-2015 je bil glavni urednik revije IDIOT, 2015-2016 je zasnoval in programsko vodil Literodrom, Mednarodni festival za literaturo v razvoju. Od oktobra živi na Dunaju.

 

*

Seminar koordinirata Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar.

*

Študijski seminar ŠUM v MGLC je serija srečanj ali pogovorov, osredotočenih na sodobne umetniške prakse in njihove strategije, predvsem (a ne izključno) mlajše generacije ustvarjalcev iz lokalnega prostora. Pripravlja ga raziskovalni kolektiv revije ŠUM v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom.

 

Koproducenti: Mednarodni grafični likovni center (MGLC)