Tjaša Pogačar

Tjaša Pogačar je leta 2014 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Na področju sodobne umetnosti od leta 2010 deluje kot ustvarjalka, piska in organizatorka diskurzivnih progamov za različne institucionalne in neinstitucionalne kontekste. Bila je ena od pobudnic in pobudnikov študentskega projekta avtonomne umetnostne platforme BOKS, članica kolektiva Neteorit, trenutno pa deluje primarno v kontekstu revije za kritiko in teorijo sodobne umetnosti ŠUM kot sourednica in članica raziskovalnega kolektiva revije. Je samozaposlena v kulturi.

 

 

Članki / Objave: