Izid in predstavitev ŠUM#6: UMETNOST ⇆ KRITIKA

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vabljeni na predstavitev ob izidu 6. številke revije ŠUM,

v četrtek, 2. februarja v Mestni galeriji Ljubljana ob 18:36.

V pogovoru z gostjami, pisci, urednicami in sodelavci revije bomo izhajali iz nekaterih v številki odprtih vprašanj ter poskušali razviti dodatne vidike povezave umetnosti in kritike, krize kritike ter vprašanje ‘konstruktivnosti’ kritike v navezavi na lokalni umetnostni in teoretski prostor.

Poslušaj posnetek

*

Prvi del številke je osredotočen na kritiko na področju umetnosti, natančneje na krizo umetnostne kritike, ki se kot ena od osrednjih tem v lokalnem prostoru pojavlja predvsem v zadnjem desetletju. Objavljena besedila v tem delu tako po eni strani raziskujejo pogoje možnosti umetnostne kritike, po drugi pa se osredotočajo na aktualno stanje, pri čemer Maja Breznik predstavi svojo primerjalno empirično analizo kritiškega pisanja in objavljanja v 80. letih in danes, medtem ko Mlade kritičarke [sic!] poskušajo še tretjič izpostaviti problem, v katerem so se same znašle in ki ga je sploh težko prepoznati kot realen problem.

Drugi del številke pa kritiko jemlje v širšem pomenu; obravnava pojem kritike, kakor je ta razumljen v okviru politične misli in filozofije. Kritika je tukaj na prvi pogled povsem oddaljena od “majhnih polemično-profesionalnih aktivnosti” umetnostnih kritikov, a v raziskavi zgodovinskih pogojev možnostih slednjih, lahko odkrijemo oblike kritičnih praks, ki imajo tudi povsem druge smotre, področja aplikacije in druga sredstva od teh, ki so lastna profesionalni kritiški praksi. Vprašanje, ki ga poskušamo zastaviti v tej številki je torej predvsem, kaj bi pomenilo reagirati na t. i. krizo kritike na tako ozkem področju kot je umetnostna kritika z vidika širše tradicije kritične misli.

ŠUM, revija za kritiko sodobne umetnosti

št.6,UMETNOST < – > KRITIKA

december, 2016

Piske: Izidor Barši in Kaja Kraner, Mlade kritičarke [sic!], Maja Breznik, Martin Hergouth, Eva D. Bahovec, Michel Foucault (prevod) | Urednika tematske številke: Kaja Kraner in Izidor Barši | Uredništvo: Izidor Barši, Kaja Kraner, Tjaša Podgornik Pogačar, Andrej Škufca | Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Anja Delbello, Aljaž Vesel | Lektoriranje in prevod: Miha Šuštar | Tisk: Demat d.o.o., Ljubljana | Izdajatelj: Društvo Galerija Boks, Marije Hvaličeve 14, 1000 Ljubljana | Delovanje revije Šum so v letu 2016 podprli: Koproducenti: Društvo Igor Zabel, Galerija Škuc, Mednarodni grafični likovni center, Mestna galerija Ljubljana, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Umetnostna galerija Maribor, Zavod Celeia Celje- Center sodobnih umetnosti | Sponzor: Pizzeria Foculus

 

 

 

 

 

 

Koproducenti: Mestna galerija Ljubljana
Izdaja: