Seminar ASU: Neža Knez, “Graffiti”.

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

NezaKnez

Četrto srečanje seminarja Analize sodobne umetnosti (ASU), se bo odvilo v torek, 26.5.2015 ob 18h v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC), Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana.

Na srečanju bomo debatirali o delu Neže Knez z naslovom Graffiti.

Se vidimo!

*

Neža Knez (1990) je študentka prvega letnika magisterskega programa smer kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom Jožeta Baršija. V svojem delu uporablja različne medije, od zvoka, videa, risbe, objektov in klasičnih kiparskih materialov. Njeno delo temelji na raziskavi zaznav z različnimi čutili, igri med “vidnostjo“ in “nevidnostjo“ in ukvarjanjem z vprašanji kaj pomeni ne videti, spregledati ali misliti vedoč, da vse vidimo. Zanima jo zveza med telesom, čutili in prostorom/predmetom/ljudmi.

 

*

Seminar ASU se osredotoča na kritično premišljevanje raznolikih praks in strategij sodobne umetnosti iz lokalnega prostora. Na posameznih javnih srečanjih si bomo skupaj natančneje ogledali izbrano umetniško delo/projekt/prakso in jo nato poskušali premisliti z ozirom na družbene, politične in druge kontekste, v katere se vpenja.

Seminar koordinira Tomo Stanič.

za dodatne informacije in prijavo na listo obveščanja o dogodkih seminarjev pišite na info.seminarji@gmail.com.

*

Seminar ASU se izvaja v okviru projekta Prostori in prakse sodobne umetnosti, ki ga organizira društvo Galerija Boks, sofinancira pa Mestna občina Ljubljana.