Miroslav Griško

Miroslav Griško je zaključil doktorski študij iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegovo delo se osredotoča na fizično in metafizično eshatologijo ter filozofijo vojne.

 

Članki / Objave: