IZ ARHIVA: Jovita Pristovšek, “Umetniške prakse in javni prostor: strategije reprezentacije”

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Predavanje: Jovita Pristovšek, “Umetniške prakse in javni prostor: Strategije reprezentacije”, Inštitut A.V.A., 17. maj 2012

*

Projekt Razstavne politike je bil namenjen predvsem študentom umetnosti  na ALUO, AVA in Visoki šoli za umetnost (Famul Stuart). Namen projekta je bil tako na praktični kot teoretski ravni študente umetnosti seznaniti z razstavnim procesom (oddaja portfolija, pogovor s kuratorjem, selekcija del…) in le tega kritično reflektirati ter osvetliti vlogo umetnika v odnosu do drugih sodelavcev v umetniškem sistemu, kot tudi njegov status v kontekstu proizvodnih procesov.

Projekt je predvideval tri faze od katerih pa smo realizirali le prvo (teoretska predavanja), saj drugih dveh – razstave in publikacije- zaradi nepričakovane odtegnitve obljubljenih sredstev s strani Študentske organizacije brez finančne podpore žal nismo mogli izvesti.