IZ ARHIVA: Predavanje Katje Praznik: Status umetnika kot kulturnega delavca

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 Predavanje Katje Praznik: Status umetnika kot kulturnega delavca, 15.3.2012, na A.V.A.

Predavanje je položaj umetnika kot delavca obravnavalo s treh različnih zornih kotov: teorije (kdo je umetnik), prakse (kako deluje) in pragmatike (kako (pre)živi). S perspektive položaja umetnika v družbenem sistemu in kulturni politiki je skušalo detektirati temeljne izzive in načine delovanja, ki so relevantni za mladega umetnika kot kulturnega delavca v sodobni družbi.

Katja Praznik je magistrirala iz sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani; deluje kot teoretičarka, dramaturginja in publicistka na področju sodobne umetnosti in kulture. Trenutno vodi različne projekte, povezane z vprašanji kulturne politike na Asociaciji, društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, ter pripravlja doktorsko disertacijo »Intelektualno gospostvo: sodobna umetnost med Vzhodom in Zahodom«. V letu 2010 je skupaj z Edo Čufer izdala knjigo Kronotopografije plesa: dve razpravi pri založbi EMANAT.

 

 

*

Projekt Razstavne politike je bil namenjen predvsem študentom umetnosti  na ALUO, AVA in Visoki šoli za umetnost (Famul Stuart). Namen projekta je bil tako na praktični kot teoretski ravni študente umetnosti seznaniti z razstavnim procesom (oddaja portfolija, pogovor s kuratorjem, selekcija del…) in le tega kritično reflektirati ter osvetliti vlogo umetnika v odnosu do drugih sodelavcev v umetniškem sistemu, kot tudi njegov status v kontekstu proizvodnih procesov.

Projekt je predvideval tri faze od katerih pa smo realizirali le prvo (teoretska predavanja), saj drugih dveh – razstave in publikacije- zaradi nepričakovane odtegnitve obljubljenih sredstev s strani Študentske organizacije brez finančne podpore žal nismo mogli izvesti.

Projekt je organiziralo društvo Galerija Boks.