Šumov seminar v MGLC: Živa Božičnik Rebec, “Spirit Level”.

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

sreda, 30.11.2016 ob 18h, MGLC (Predavalnica v pritličju)

spirittlevel2web-1

spiritlevel3web-1

 

Srečanje si bo za predmet pogovora postavilo delo Spirit level Žive Božičnik Rebec, ki se na lahkoten in deloma humoren način loteva niveliziranosti današnjega prepleta religioznega in ezoteričnega. Dela se bomo lotili z markiranjem in kontekstualiziranjem nekaterih problemov, pred katere nas postavlja, in se s tem vsaj pokusili izogniti neskončnemu projektu interpretacije.

Kot izhodišče tako postavljamo naslednjo shemo:

Teza a: ‘Če ima naravni človek romantike po eni strani zavest o sebi, toda je naravnost v tem, da nima zavesti glede sebe, da nima volje; potem je naravni človek nekaj, kar ravna po naravi in potlej brez krivde.’
Teza b: ‘Toda od človeka, ki bi bil dober, zahtevamo najmanj to, da se ravna po občih določitvah, zakonih. Naravnost volje je pobliže sebičnost volje, razločena od občosti volje in zoperstavljena umnosti volje, ki je ob-likovana do občosti. To zlo je na obči način poosebljeno s hudičem.’

 

Od tod sklep: spirit level — dvigniti se nad, čez, preko, onkraj, onstran, v obče. Dvigniti se do jasnine, jasnosti, do ‘čiste enotnosti, popolne čistosti, za katero vemo kot za tisto resničnost, absolutno.’

In pomislek: kako je z višino in globino v tehniziranem svetu pod diktatom binarnega zapisa, verjetnostnega računa in logike množic?

/D.O./

 

Živa Božičnik Rebec je leta 2014 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani kot oblikovalka stekla in keramike. Sedaj zaključuje magisterij kiparstva. Je aktivna članica v prostorih Kreativne cone Šiška. Deluje na umetniškem in oblikovalskem področju. Za sabo ima nekaj skupinskih razstav v Sloveniji in tujini.


 

Študijski seminar ŠUM v MGLC je serija srečanj ali pogovorov, osredotočenih na sodobne umetniške prakse in njihove strategije, predvsem (a ne izključno) mlajše generacije ustvarjalcev iz lokalnega prostora. Pripravlja ga raziskovalni kolektiv revije ŠUM v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom.
Seminar koordinirata Domen Ograjenšek in Tjaša Pogačar.