Jovita Pristovšek

Jovita Pristovšek je l. 2008 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in tam l. 2012 zaključila tudi magisterij umetnosti. Trenutno je vpisana na doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur na Fakulteti za podiplomski študij Univerze Nova Gorica in dela na disertaciji z naslovom Režimi estetskega, javnega in političnega v postpolitični javni sferi. Od leta 2009 je sodelavka na A.V.A. Inštitutu v Ljubljani.

 

Članki / Objave: