Okrogla miza “O pedagoškem obratu…”

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

 

 

OKROGLA MIZA: O pedagoškem obratu …

Torek, 29. marec 2016, 18:00, +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana

Termin pedagoški obrat (educational turn), kot ga definira kuratorski slovar (tranzit.org), opisuje prevladujoče težnje v sodobni umetnosti od druge polovice 1990-ih, ki se nanašajo na različne izobraževalne oblike in strukture, alternativne pedagoške metode in programe bodisi v kuratorskih in umetniških praksah bodisi kot le-te. Termin sta v kuratorskem kontekstu skovala Paul O’Neill in Mich Wilson ter ga kasneje re-artikulirala kot izobraževalnega, saj sta skušala opredeliti paradigmatično reorientacijo k izobraževalnemu, kulturno politiko produkcije na presečiščih umetnosti, kuriranja in izobraževalnih praks ter, skladno s tem, možnosti za razvijanje novih strategij in metod za demokratizacijo dostopa do vednosti.

Gre torej za tendence v sferi umetnosti, ki v srži zadevajo preobrazbo ekonomije vednosti in so neposredno povezane s pretvorbo umetnostnih in kulturnih institucij v novo formirane izobraževalne platforme. Vse to pa implicira reorganizacijo, morda celo ustvarjanje novega prostora javnosti, ki ga je nujno brati vdolž širših družbenih, političnih in ekonomskih sprememb.

Okrogla miza O pedagoškem obratu … bo v tem pogledu skušala odgovoriti na vprašanje, kakšno javno(st) ustvarja tovrstna ekonomija vednosti, hkrati pa opredeliti obrat k izobraževalnemu kot modelu za sodobno prakso umetnostnih institucij in za produkcijo umetnosti kot dispozitiv, ki je del širših transformacij. Preobrazbo ekonomije vednosti, ki zadeva (kulturne) institucije, bomo tako skušali premisliti kot neposredno posledico konstelacije, ki jo tvorijo: razmerje med biopolitiko in nekropolitiko, rasializacija, nova delitev dela (značilna za postfordizem), vprašanje spola, neoliberalni globalni kapitalizem (financializacija, vampirizem in privatizacija) ter znanost (vloga epistemologije) in nove tehnologije (digitalizacija). Vsi ti vidiki na mikroravni istočasno zadevajo vprašanja, vezana na rekonfiguracijo pozicij umetnika, kuratorja, gledalca, institucije, umetniškega dela, spremenjene pogoje delovanja v umetnosti in proizvajanja umetnosti (samo-organizacija, kolektiv, performativnost, participacija, avtorstvo itd.), re/prezentacijo, razmerje med formo/vsebino, implikacije vpeljave pojmov, kot so »demokratizacija dostopa do vednosti«, »emancipacija (gledalca)«, »participatornost« itd., v sfero sodobnih umetnostnih institucij in umetniške produkcije, oblike samo-revizije in samo-kritike institucij ter nenazadnje na ekspanzijo obrazstavnih dejavnosti institucije (seminarji, pogovori, posveti, predavanja, vodstva, delavnice), ki so s pedagoškim obratom zadobile osrednjo vlogo.

Gosti na okrogli mizi: mag. Mara Ambrožič, neodvisna kuratorica, urednica in specialistka kulturnih in edukacijskih politik ter strategij povezovanja, dr. Eva D. Bahovec, filozofinja in red. profesorica na FF UL, mag. Jože Barši, arhitekt, kipar in red. profesor na ALUO UL, dr. Marina Gržinić, filozofinja, znanstvena svetnica na FI ZRC SAZU in red. profesorica na Akademiji za likovno umetnost, Dunaj,  dr. Barbara Rajgelj, pravnica, aktivistka za pravice LGBT-skupine in docentka na FDV UL.​

Moderacija in izhodišča: mag. um. Jovita Pristovšek, predavateljica na A.V.A., Ljubljana

 


 

Okroglo mizo v okviru programa razstave Krize in novi začetki. Umetnost v Sloveniji 2005 – 2015 organizira revija ŠUM v sodelovanju z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in MG+MSUM.

ŠUMIZ_mali  MSUMlogo

Koproducenti: Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MG+MSUM), Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo