Narobe obrnjeno – kritični umetniški pogovori o institucijah (MGML)

Print this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
e6ccdcd0533032ed707867b919fad96ae6ccdcd0533032ed707867b919fad96ae6ccdcd0533032ed707867b919fad96a
20. in 21. novembra 2015 bosta v Mestni galeriji Ljubljana in Mestnem muzeju Ljubljana / MGML, Kaja Kraner in Tjaša Pogačar moderirali okroglo mizo na koncu konference. Izidor Barši bo komentator okroglih miz z umetniki.
Konferenca je del večletnega raziskovalnega in kuratorskega interdisciplinarnega projekta Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka, ki sta ga zasnovali Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in KC Tobačna 001 (MGML), in Suzana Milevska, v Makedoniji živeča neodvisna kustosinja in umetnostna teoretičarka
Konferenca z naslovom Narobe obrnjeno bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji.
Vstop prost.

Konferenca Narobe obrnjeno bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji. Udeleženci se bodo posvetili spreminjajočim se odnosom med umetniki, muzeji, galerijami in drugimi prostori, vpetimi v produkcijo, prezentacijo in zbiranje sodobne umetnosti, v obdobju družbenopolitičnih in gospodarskih sprememb ter razmislili o potrebi po novih, alternativnih medinstitucionalnih in transinstitucionalnih modelih institucij, njihovih strategijah in vlogah.

Pri tem bo konferenca obravnavala naslednja vprašanja: kako so umetniki in institucije prispevali k vzpostavljanju novih položajev in odpiranju kritičnih razprav v prevladujočih umetnostnozgodovinskih narativih? Kako so institucije vseh vrst – javne, zasebne, tiste, ki jih vodijo umetniki, in umetniške iniciative – vplivale druga na drugo ali se celo vzajemno spreminjale v času tranzicije s centraliziranega na tržno gospodarstvo in koliko so vplivali na oblikovanje zahtev po institucionalni odgovornosti umetniki in umetniški projekti s svojimi pozivi k spremembam?

PROGRAM

Petek, 20 november 2015, 18.00
Lokacija: Mestna galerija Ljubljana/MGML
Odprtje konference: Luchezar Boyadjievnova  različica Škodoželjnega vodstva

Sobota, 21. november 2015
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana (konferenčna dvorana)/MGML

10.00–10.20 Dobrodošlica: uvodni nagovor Alenke Gregorič in Suzane Milevske (pozdrav udeležencem, predstavitev razstave in konference)

PREZENTACIJI IN POGOVOR Z UMETNIKI

10.20–10.55 Zdenka Badovinac: Kritična institucija

10.55–11.30 Iris Dressler: Kako želimo sodelovati v  prihodnosti?

11.30–11.45 Odmor 

11.45–13.15 Razvozlavanje spominov / Razmislek o protinarativih
Razmislek o institucionalni politiki glede konceptualizacije zbirk in razstavnih programov, kar pomeni morebitno ponovno oceno spregledanih umetniških praks in projektov ter mogoče novo branje zgodovine.
Sodelujoči v pogovoru: Vesna Pavlović, IRWIN (Borut Vogelnik), Ilona Németh, Dalibor Martinis, Luchezar Boyadjiev
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Vít Havránek in Zoran Erić

13.15–14.30 Odmor za kosilo

PREZENTACIJI, POGOVOR Z UMETNIKI IN RAZPRAVA

14.30–15.05 Dunja Blažević: Prej in potem – dva primera / SKC Beograd, SCCA Sarajevo

15.05–15.40 Gerald Raunig: Institutivne prakse, institucije skupnega, ogromne institucije

15.40–16.00 Odmor

16.00–17.30 Zamišljanje in vzpostavljanje kritičnih umetniških diskurzov in pozicij
Različne kritične umetniške pozicije in pobude, ki postavljajo pod vprašaj sistemske strukture, odgovornost institucij in splošne kulturne politike, odvisne od raznih političnih, ekonomskih in kulturnih kontekstov.
Sodelujoči v pogovoru: Tadej Pogačar, Yane Calovski, Slaven Tolj, ArtLeaks (Vladan Jeremić)
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Raluca Voinea in Vladimir Vidmar

17.30–18.30 INSIDE OUTSIDE: Institucionalna razprava
Okrogla miza; moderatorki: Kaja Kraner in Tjaša Pogačar (revija za kritiko sodobne umetnosti Šum)

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Konferenco je podprla:

Udeleženci konference:
– Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije in Muzeja za sodobno umetnost, Ljubljana
– Dunja Blažević, neodvisna kustosinja in likovna kritičarka, Sarajevo/Beograd
– Luchezar Boyadjiev, umetnik, Sofija
– Yane Calovski, umetnik, Skopje
– Iris Dressler, direktorica Württembergischer Kunstverein, Stuttgart
– Zoran Erić, glavni kustos Muzeja sodobne umetnosti, Beograd
– Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije in KC Tobačna 001, Ljubljana
– Vít Havránek, direktor tranzit.cz, Praga
– IRWIN (Borut Vogelnik), umetniški kolektiv, Ljubljana
– Mednarodna platforma ArtLeaks – Vladan Jeremić, umetnik, Beograd
– Dalibor Martinis, umetnik, Zagreb
– Suzana Milevska, teoretičarka in neodvisna kustosinja, Skopje
– Ilona Németh, umetnica, Budimpešta/Bratislava
– Vesna Pavlović, umetnica, Beograd/Nashville
– Tadej Pogačar, umetnik in direktor Muzeja za sodobno umetnost P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana
– Gerald Raunig, filozof in teoretik, eipcp, Dunaj/Zürich University of the Arts
– Raziskovalni kolektiv revije Šum, Ljubljana
– Slaven Tolj, umetnik in direktor Muzeja moderne in sodobne umetnosti, Reka
– Vladimir Vidmar, umetniški vodja Galerije Škuc, Ljubljana
– Raluca Voinea, direktorica tranzit.ro, Bukarešta